Tĩnh vật

   TĨnh vật

 

Tĩnh vật là một trong những chủ đề xuất hiện sớm nhất trong lịch sử nghệ thuật, tuy ban đầu nó chưa phải là một chủ đề độc lập và quan trọng. Nói đến tranh tĩnh vật, người ta thường nghĩ tới ngay đến những đồ vật vô tri vô giác như dụng cụ, đồ dùng hàng ngày. Nhưng trên thực tế đối tượng phán ảnh của chủ đề tĩnh vật, chúng ta có thể phần nào thấy được một phần nào đó những hình ảnh quộc sống tự nhiên trong xã hội.

Tại Phương Tây, thoạt tiên, hình ảnh tĩnh vật xuất hiện dưới các dạng yếu tố trang trí hoặc yếu tố nền trong nghệ thuật cổ.

Từ phương pháp thể hiện, nghệ thuật tranh tĩnh vật ban đầu chú trọng trong việc tả chân, mô phỏng chất liệu, hình dáng đến mức cao độ. Nhưng từ thế kỉ XIX, hầu hết họa sỹ đều từ bỏ cách vẽ đó mà chuyển sang tìm kiếm những hiệu quả khác về mặt thị giác và cảm giác thông qua những ấn tượng về màu sắc, cách bố cục và tạo hình mới lạ. Như người ta từng nói

“tranh tĩnh vật đã trở nghệ thuật bố cục các yếu tố khác nhau theo lối trang trí dựa trên ý đồ và cảm xúc của anh ta”

Về nội dung, các hình ảnh trong tranh tĩnh vật không chỉ là cuộc chơi của màu sắc chất liệu và bố cục mà nó còn hàm chứa những biểu tượng. Ta thấy điều đó với tranh hoa cỏ một thể loại quan trọng trong vẽ nghệ thuật vẽ tĩnh vật ở cà 2 nền văn hóa Đông và Tây. Như trên đã nói, hoa quả trong tranh hoa điểu Trung QUốc thể hiện quan điểm hướng về thiên nhiên và sự thanh tĩnh của tâm hồn trong tinh thần triết học

Tranh hoa quả thường đặc tả các loại hoa quả, kèm theo bình lọ, đĩa cốc, khăn bàn cũng có lịch sử phát triển lâu đời.

Bài viết khác