Khóa học trẻ em (4 - 15 tuổi)

Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi

Ở độ tuổi này,bước mở đầu rất quan trọng đối với trẻ vì vậy ở khóa học đầu tiên sẽ kích thích tư duy sáng

Dành cho trẻ từ 6-8 tuổi

Trẻ sẽ được trải nghiệm các hình thức hội họa khác nhau, sử dụng các chất liệu đa dạng. Cùng với đó trẻ sẽ được

Dành cho trẻ từ 9-11 tuổi

Trẻ được rèn luyện , nắm chắc các kĩ thuật cơ bản của màu sắc . Tìm hiểu thêm về nhiều hình thức hội họa,

Dành cho trẻ từ 12-15 tuổi

Trẻ được học hỏi và nắm vững tất cả các kĩ năng. Giúp trẻ tìm ý tưởng và phát triển sự sáng tạo tác phẩm