Tài liệu khối ngũ quan phù hợp luyện thi khối V, H

Dưới đây là một vài bài vẽ khối ngũ quan tai, mắt, mũi, miệng cho các bạn luyện thi mỹ thuật

1. Khối mắt:

2. Khối mũi:

3. Khối miệng:

4. Khối tai:

Bài viết khác