Sản phẩm lớp luyện thi đại học

Hai bài chép của học viên lớp luyện thi Find art studio

• Bài chép giúp cho các bạn trẻ hiểu ra được cách dựng và thời điểm nào thì nên đánh bóng.

• Chép cho đến khi nào đánh bóng mà vẫn ra được khối.

Chứ không chỉ đơn thuần là lên sáng tối bình thường.

Bài viết khác

amogus

ROVINA CAI SATURDAY, OCTOBER 8TH, 2022 Gần đây tôi đã nghỉ ngơi rất cần thiết để dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Lái

Read More »