Bài vẽ mẫu nam chất liệu chì của học viên lớp luyện thi

Góc 1/2 hình họa mẫu nam ngồi ghế, rất sát với đề thi mọi năm
Bài vẽ theo lối vẽ khối diện hợp với tiêu chí của đại học Mỹ Thuật Công nghiệp

Bài viết khác