Bài vẽ mẫu nam chất liệu chì của học viên lớp luyện thi

Góc 1/2 hình họa mẫu nam ngồi ghế, rất sát với đề thi mọi năm
Bài vẽ theo lối vẽ khối diện hợp với tiêu chí của đại học Mỹ Thuật Công nghiệp

Bài viết khác

amogus

ROVINA CAI SATURDAY, OCTOBER 8TH, 2022 Gần đây tôi đã nghỉ ngơi rất cần thiết để dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Lái

Read More »