Một bài tượng luyện thi nữa vừa mới ra lò của một học viên tiềm năng tại Find Art studio

Bài vẽ phân tích tượng “Chị 6” của học viên lớp vẽ Find Art studio

Bài viết khác

amogus

ROVINA CAI SATURDAY, OCTOBER 8TH, 2022 Gần đây tôi đã nghỉ ngơi rất cần thiết để dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Lái

Read More »