LỐI VẼ DOODLE

Tiếng Anh “doodle ” dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “vẽ nguệch ngoạc” và theo thời gian nó dần dần trở thành một phong cách vẽ riêng biệt.

(Ảnh: sưu tầm)
      Định nghĩa ban đầu của “doodle ” là “vẽ, phác thảo hoặc nguệch ngoạc một cách vu vơ” đặc biệt là trong khi bạn đang làm việc khác. Hình tượng trưng là những hình vẽ đơn giản có thể có ý nghĩa đại diện cụ thể hoặc có thể chỉ là những hình dạng trừu tượng. Khi bạn vẽ nguệch ngoạc trong khi đang làm việc khác như nói chuyện điện thoại, ngồi ở trường hoặc trong một cuộc họp, bạn có thể bắt đầu viết nguệch ngoạc các hình dạng, mẫu và hình vẽ khác nhau trên giấy trước bạn.
                                                    (Ảnh: sưu tầm)
     Những hình dạng vẽ tay này thường là kết quả của sự thất vọng, buồn chán và căng thẳng. Trong cuộc họp, một số người cảm thấy buồn chán vì họ ghét không làm gì và để giảm bớt sự chán nản, họ bắt đầu vẽ nguệch ngoạc.
     Việc vẽ nguệch ngoạc trong cuộc họp có vẻ khá thô lỗ, nhưng việc vẽ nguệch ngoạc trong khi lắng nghe ai đó cung cấp thông tin cho bạn, thực sự có thể giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn.
Vẽ nguệch ngoạc không cần suy nghĩ, nhưng nó giúp não của bạn hoạt động. Vì vẽ nguệch ngoạc là một hoạt động dễ dàng và không cần đầu óc, nó giúp não của bạn có thời gian để làm việc và suy nghĩ.

 

(Ảnh: sưu tầm)

 

(Ảnh: sưu tầm)
     Bạn không nghĩ rằng bạn có thể vẽ? Rằng bạn thậm chí không sáng tạo?
Không thành vấn đề! Mọi người đều có thể vẽ nguệch ngoạc, vì vậy bạn không cần phải là một nghệ sĩ để làm điều đó. Vẽ nguệch ngoạc là bản năng và đến một cách tự nhiên và có rất nhiều lợi ích của việc vẽ nguệch ngoạc có thể thuyết phục bạn thử vẽ nguệch ngoạc! (nguồn bài viết: sưu tầm )
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)

.

(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)
(Ảnh: sưu tầm)

Bài viết khác