Họa sĩ Iñigo Sesma

Họa sĩ Iñigo Sesma (b. 1987, San Sebastian, Tây Ban Nha).
Khi một họa sĩ chọn hội họa là phương tiện biểu đạt chính của mình, vẽ chính nó và tất cả những gì nó bao gồm, đi vào cuộc sống, dẫn anh ta đến một quá trình sáng tạo độc đáo của những khả năng vô hạn.
Các nghiên cứu: Bằng thạc sĩ về hội họa. Đại học xứ Basque, Bilbao, Tây Ban Nha (2014); Chương trình vẽ, Trường Nghệ thuật Thị giác, SVA, New York, Hoa Kỳ (2013), Giáo dục liên tục về hội họa tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia, New York, Hoa Kỳ (2011/2012), Chứng chỉ Nghệ thuật và Kinh doanh, Đại học New York, New York, Hoa Kỳ (2011); Cử nhân Mỹ thuật, Đại học Barcelona, ​​Barcelona, ​​Tây Ban Nha (2011).

 

 

 

 

Bài viết khác