Họa sĩ Alexander Varvaridze

Xin trân trọng giới thiệu!
Họa sĩ Alexander Varvaridze
Alexander Varvaridze là nghệ sĩ thị giác nổi tiếng với những bức tranh của mình. Ông sử dụng một cách tiếp cận rất đặc biệt trong công việc của mình bao gồm các hình dạng và màu sắc tượng trưng. Những bức chân dung của anh ấy cho thấy anh ấy là một họa sĩ giàu cảm xúc hơn là một người theo chủ nghĩa hiện thực, điều này mang lại cho anh ấy nhiều chỗ để giải thích.
Tác phẩm trừu tượng của Alexander huy động sự căng thẳng và hài hòa giữa các bề mặt mờ, hoa văn tự nhiên, kết cấu được xây dựng bằng các bề mặt nhiều lớp sơn dầu và các phương tiện bổ sung.
“Khi một nghệ sĩ dự định tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới, lần đầu tiên nó xuất hiện trong phạm vi hình thái tư duy và sau đó biểu hiện ở cấp độ vật chất. Suy nghĩ là vật chất, cũng như những thứ khác trong thế giới của chúng ta, nhưng chúng rung động ở cấp độ cao hơn của tần số mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy ở thời kỳ tồn tại này. “
_Alexander Varvaridze_
Artis Alexander Varvaridze

Bài viết khác