Họa sĩ Albert Oehlen

Albert Oehlen (b. 1954, một nghệ sĩ người Đức đương đại).
Cuộc đấu giá của Christie năm 2014 ở London, một trong những bức chân dung tự chụp của Oehlen từ năm 1984 đã được bán với giá 1.8 triệu đô la, khoảng gấp ba lần ước tính cao 670,000 đô la.
Buổi đấu giá của Christie vào ngày 2017 tháng 2017 năm 2017, Albert ‘ s ′′ Chân dung với Bảng màu ′′ được bán với giá $ 3,623,230.
Vào năm 2019, tại buổi đấu giá của Sotheby tháng Sáu ở London, ′′ tự chân dung với đôi bàn tay trắng ′′ được bán với giá $ 7,542,157, một kỷ lục mới cho nghệ sĩ (wiki).

Bài viết khác