Diện hình và mảng khối

– Diện hay là hình, hoặc mảng và khối (Shape and Volume). Trong nghệ thuật, hình hay mảng là yếu tố thị giác hai chiều, nó được chia làm hình quy tắc và hình bất quy tắc. Hình quy tắc là những hình hình học bao gồm hình vuông tròn, tam giác, hình chữ nhật có tỷ lệ vàng và hình giọt nước…Từ hình quy tắc người la có thể dẫn đến những hình khối cơ bản (còn gọi là những hình khối Platon, ví dụ như hình lập phương, hình cầu, hình trụ, hình côn hay hình kim tự tháp). Những khối này mang tính chất đặc biệt, nó khác hẳn nhau khi đặt kề nhau nên chất lượng thẩm mỹ của chúng rất cao. Trong khi đó, hình bất quy tắc là những hình riêng biệt và duy nhất, nó là sự kết hợp của những hình đơn hay là hình tổ có thể là hình hữu cơ hay là hình sinh học ví dụ hình bộ lông thú, hình thân thể con và có nhiều tên gọi khác nhau. Những hình này người và hình các ngôi sao trong vũ trụ. Cách vẽ những hình này rất khó, và nó thường tạo ra cảm giác về sức sống.

Bài viết khác