Trời thu muôn gió ngoài sân
cô trò mình vẫn yêu thương muôn phần…
Chúng mình vẫn đang tuyển sinh các lớp
+ lớp vẽ trẻ em Find Art
+ lớp vẽ luyện thi Find Art
+ lớp vẽ dành cho mọi người
Ở cả 2 cơ sở là Linh Đàm và Trung Văn nhé
☎️ 0889525767- 0988286010
❣️ : Lô 32 – dịch vụ 14 – Tây Nam Linh Đàm – Hà Nội (gần trường tiểu học Chu Văn An)
❣️: 123 Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội ( gần trương Olympia)
?: findartstudio3214@gmail.com

Bài viết khác